Lokacije Varaždinu

Električna energija iz
obnovljivih izvora

Saznajte više

Naša tvornica u Varaždinu od rujna 2021. godine koristi 100% CO2 neutralnu električnu energiju. To znači da se godišnje troši oko 1.600.000 kWh električne energije iz obnovljivih izvora, kao što su hidroenergija, fotonapon, vjetar itd. (na temelju miksa električne energije u EU).

 

Wollsdorf Austrija još od 2012. godine koristi isključivo zelenu električnu energiju, uz dodatne troškove. U cijeloj grupi, 80% električne energije koja se koristi je CO2 neutralno. Time se godišnje uštedi oko 4.600 tona CO2 (na temelju miksa električne energije u EU), što odgovara emisijama CO2 oko 3.500 kućanstava (na temelju potrošnje električne energije, EU-24, 4 osobe). Na taj način Wollsdorf može dati značajan doprinos ublažavanju klimatskih promjena i protiv globalnog zatopljenja.

Certifikati

Imate li pitanja?
Obratite nam se bez obveze


  Ime


  Prezime

  Društvo

  Zemlja

  Email adresa

  Broj telefona

  Tvoja poruka