Održivost.

5 elemenata Wollsdorfa

Saznajte više

5 održivih elemenata.
5 glavnih ciljeva u 5 godina.

Ne emisijama

Korištenje obnovljive energije

Od 2012. upotrebljavamo 100 % obnovljivu električnu energiju. U budućnosti planiramo postupno smanjivati uporabu prirodnog plina i prelaziti na energiju iz obnovljivih sirovina.

Ne trošenju vode

Prirodni ciklus vode i prirodna opskrba vodom

Izbjegavamo nepotrebno trošenje vode. Na lokaciji Wollsdorf 100 % otpadnih voda detaljno se čisti i vraća u prirodni ciklus vode. Optimiziranjem procesa i recikliranjem nastojimo smanjiti potrošnju vode tako da će ona do 2027. iznositi samo 70 %. (Osnova: stanje 2015.)

Ne kemikalijama na bazi nafte

Povećana upotreba čistih i obnovljivih izvora

Wollsdorf radi na održivim projektima sa svojim dobavljačima. Kemikalije, od kojih se neke temelje na obnovljivim sirovinama, sada se sve više rabe tijekom proizvodnog procesa. Udio obnovljivih sirovina trenutačno iznosi 27 %, a do 2027. trebao bi iznositi 50 %.

Ne otpadu

Recikliranje, kreativna oporaba (upcycling) ili termička oporaba, bez odlagališta

U Wollsdorfu nema odlagališta. Ostatci se recikliraju, termički oporabe, rabe za proizvodnju energije ili se kreativno oporabe (upycling). Istraživanja s našim partnerima na području biorazgradivosti kao i razvoj novih tehnologija i promjena procesa usmjereni su dodatnom smanjenju količine ostataka sirovina.

Da zajedništvu sa svim živim bićima

Društveni standardi društva Wollsdorf

Usklađenost s minimalnim standardima za Wollsdorf se podrazumijeva. No standardi društva Wollsdorf idu i dalje te se primjenjuju se na zaposlenike i dobavljače na svim našim lokacijama. To se, među ostalim, odnosi na potporu regionalnim društvenim projektima ili kupnju sirovina na neutralan način za prašume. Radimo na projektima kao što je Wollsdorf Academy kojim se promiču ravnoteža između privatnog i poslovnog života i dobrobit životinja.

To be part of
Wollsdorf

Corporate Social
Responsibility

Preuzimamo odgovornost za sebe i buduće generacije.

 • Živimo socijalne, ekonomske i ekološke aspekte u
  radu sa zaposlenicima, kupcima i dobavljačima.
 • Pokazujemo odgovornost prema društvu
  i kontinuirano ga poboljšavamo.
 • Ta se osnovna ideja odražava i na našu
  viziju i misiju kao i naše vrijednosti.
 • CSR se u Wollsdorfu temelji na pet područja:
  organizacija, radno mjesto, tržište, okoliš i društvo.
Saznajte više

Imate li pitanja?
Obratite nam se bez obveze


  Ime


  Prezime

  Društvo

  Zemlja

  Email adresa

  Broj telefona

  Tvoja poruka